Archív článkov

25.05.2021 10:47
ČISTÝ CHOTÁR 2021 nie je len o čistení a zveľaďovaní našich obcí...tento rok má aj inú podobu a to vo forme prednášok pre našich milovaných najmenších - deti. V tomto ročníku ČISTÉHO CHOTÁRA navštívime všetky škôlky z nášho územia so skúsenými dlhoročnými včelármi. Včera (24.5.2021) sme začali s...
12.05.2021 14:48
MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z...
04.05.2021 09:20
10 požiadaviek Národnej siete Miestnych kačných skupín ( MAS ) SR pre nové programové obdobie 2021-2027 Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie v objeme 13 % zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a minimálne 5 % z Operačného...
30.04.2021 13:33
Vedeli ste, že.... Včela za celý svoj život nazbiera približne deväť gramov medu?Je to polovica čajovej lyžičky. Včely nikdy nespia, no zvyknú si občas oddýchnuť v prázdnej voskovej bunke plástu? Na vyprodukovanie jedného pohára medu musia včely preletieť vzdialenosť, ktorá je približne...
16.04.2021 12:28
Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP  
15.04.2021 17:23
Občianske združenie MAS Podhoran  oznamuje aktualizáciu č. 1 pre Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo...
14.04.2021 11:50
Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom  vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie  4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský...
14.04.2021 10:38
                 Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom  vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie    7.5. Podpora na...
01.03.2021 16:01
Občianske združenie MAS Podhoran  vyhlasuje  Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo Bratislavský...
02.02.2021 13:32
Záznamy: 31 - 40 zo 243
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>