2% pre OZ Podhoran

 

Minulý rok sa OZ/ MAS Podhoran rozhodlo, že na podporu aktivít a menších projektov v regióne (osveta, podpora mládeže, ekológia), ktoré sa nedajú podporiť z prostriedkov získaných z PRV SR, sa pokúsime získať finančné prostriedky na tento účel z iných zdrojov. Vytvoril sa preto grantový fond, z ktorého  môžme  rozdeliť financie v našom území aj na menšie projekty a prospešné aktivity, ktoré sú často podnietené drobnými neziskovými organizáciami, spoločenskými organizáciami a rôznymi inými združeniami  pôsobiacimi v území Podhoranu, no nie sú oprávnenými žiadateľmi o finančné prostriedky z PRV SR. Z tohto dôvodu sa rozhodlo OZ Podhoran zaregistrovať ako  oprávnený prijímateľ  2% z dane z príjmov. Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa minulý rok rozhodli použiť svoje 2% z dane pre podporu grantovej schémy a územia Podhoran a touto formou vyzvať všetkých obyvateľov v regióne, ktorým záleží na miestnom rozvoji, aby smerovali svoje 2% na č.ú.: 9231802001/ 5600  , IČO 45013284. V mene všetkých, ktorým svojim darom pomôžete, ešte raz ĎAKUJEME.

 

VYPLNENÉ VYHLÁSENIE - 2% z dane.rtf (105,8 kB)  o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane 

 

Informácie o prijímateľovi -údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov organizácie:     OZ PODHORAN

Adresa:                          Plavecký Peter 131, 90635 Plavecký Peter

IČO:                                45013284

Právna forma:             Občianske združenie

Číslo účtu:                    9231802001/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)