Kontakty   

 

 

Predseda Občianskeho združenia Robert Bujna, starosta obce Kuchyňa

                                                            tel.: +421 34 778 51 31

                                                            mobil: +421

                                                            e-mail: kuchyna220@stonline.sk

 


 

Podpredseda Občianskeho združenia: Ing. Vladimír Chovan, Agropartner s.r.o. Plavecké Podhradie

                                                                  mobil.: +421

                                                                  e-mail: chovan@agropartner.sk

 


K a n c e l á r i a:

Projektová manažérka: Ing. Adriana Rafayová

                                        mobil +421.903.848.785

                                        e-mail: maspodhoran@gmail.com