Kontakty   

Občianske združenie Podhoran

 Plavecký Peter č.131

906 35 Plavecký Peter

IČO:45013284   DIČ:2022393230

bankové spojenie : 9231802001/5600

tel. : +421 903 848 785

mail: maspodhoran@gmail.com

 

SÍDLO KANCELÁRIE

Sološnica č. 527

budova obecného úradu - zadný vchod (bývalé kaderníctvo - pedikúra)

 

Predseda Občianskeho združenia

Anna Čermáková, starosta obce Sološnica

tel.: +421 905 418 760 

mail: anna.cermakova@solosnica.sk

 

Podpredseda Občianskeho združenia

 Ing. Vladimír Chovan, Agropartner s.r.o. Plavecké Podhradie

mail: chovan@agropartner.sk

 


K a n c e l á r i a
Manažér : 
Ing. Veronika Martinková

Odborný administratívny asistent : Ing. Adriana Rafayová

tel.: +421 903 848 785

mail: maspodhoran@gmail.com

 
 
V deň uzatvorenia výziev je pracovníčka MAS Podhoran 
k dispozícii pre osobné doručenie ŽoNFP v kancelárii do 20:00hod.