Kontakty   

Občianske združenie Podhoran

 Plavecký Peter č.131

906 35 Plavecký Peter

IČO:45013284   DIČ:2022393230

bankové spojenie : 9231802001/5600

tel. : +421 903 848 785

mail: maspodhoran@gmail.com 

Predseda Občianskeho združenia

Róbert Bujna, starosta obce Kuchyňa

tel.: +421 34 778 51 31

mail: starosta@obeckuchyna.sk

 

Podpredseda Občianskeho združenia

 Ing. Vladimír Chovan, Agropartner s.r.o. Plavecké Podhradie

mail: chovan@agropartner.sk

 


K a n c e l á r i a
Manažér : Ing. Adriana Rafayová

Odborný administratívny asistent : Ing. Veronika Martinková

tel.: +421 903 848 785

mail: maspodhoran@gmail.com