Vyhlásenie výzvy IROP CLLD Q425_512_006_VRR

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.10.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3

Vyzva IROP-CLLD-Q425-512-006 -VRR.docx (3581111)

Prílohy výzvy

 

1. Formulár žiadosti spolu s prílohami
2-Spec_rozs_opr_aktiv_a_vydavkov IROP-CLLD-Q425-512-006.docx (84651)
3-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov IROP-CLLD-Q425-512-006.docx (3520874)
4_Kriteria_pre_vyber_projektov IROP-CLLD-Q425-512-006.docx (3525610)