Výzva na odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Podhoran (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD - Podhoran (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 22.7.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 27.9.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 30.9.2019

 

Vyzva OH_PRV_ Podhoran.docx (153394)
Priloha c.1 Ziadost o zaradenie do zoznamu OH.docx (20,6 kB)

Priloha c.2 Povinnosti odborneho hodnotitea.pdf (852,2 kB)

Priloha c.3 vzor cestneho vyhlasenia OH.pdf (1 MB)

Priloha c.4 Vzor (príklad) Zivotopis.docx (23,7 kB)