ÚPRAVA INDIKATÍVNEHO HARMONOGRAMU VÝZIEV IROP pre rok 2021

 

MAS Podhoran zverejňuje upravený indikatívny harmonogram výziev IROP pre rok 2021 pre opatrenie

 

 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita B2  - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

indikat._harm.vyziev– rok 2021, verzia 1.pdf 

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku medzi MAS a žiadateľom IROP

k dispozícii na stiahnutie :

 

Priloha_1_ZoP-VZP.docx (150610)

Priloha_2_ZoP-Predmet_podpory.docx (62166)

Vzor Zmluvy o príspevok MAS.docx (126843)

Zoznam schválených ŽoPr pre výzvu IROP-CLLD-Q425-512-003 MRR, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

žiadateľ

Názov projektu

Výška schváleného príspevku

Zoznam hodnotiteľov

Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137, 906 35

IČO 00309800

Ostrovček autobusovej zastávky

30 000,- €

Ing. Peter Rajnoha

Ing. Ľudovít Kovács

Obec Prievaly, Prievaly 189, 906 34

IČO 00309885

Návrh spevnenej plochy pred obecným úradom v Prievaloch

30 000,- €

Ing. Tomáš Lencsés

Ing. Ľudovít Kovács

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Aktualizácia 25.5.2021