Čistý chotár 2016

 

 

 

Vyhlásenie súťaže „Čistý chotár 2016“

OZ PODHORAN  vyhlasuje 5. ročník súťaže  „Čistý chotár 2016“.  Výsledky súťaže budú vyhlásené na  6. ročníku Festivalu Podhoran  v Prietrži dňa 25.6.2016.

Propozície súťaže:

5. ročník - „Čistý chotár 2016“

Súťaž o najkrajší  chotár sa začne veľkým upratovaním dňa 28. Marca 2016 (započítaná doba pre hodnotenie je do  24. Apríla 2016)

Komisia bude zložená: starosta hodnotenej obce

                                         Nezávislí  členovia komisie

                                         Člen OZ Podhoran

Cieľ:

Skrášlenie územia z estetického pohľadu, zabezpečenie čistoty a poriadku na danom území, kultúra správania sa občanov, pozdvihnutie  ekologického  a estetického povedomia obyvateľov a ohľadom na separáciu a  triedenie odpadov.

 

Hodnotiť sa bude:

Ø  Čistota obce , celkový dojem oproti počiatočnému stavu  (dokumentovať fotografiami)

Ø  Vyčistená plocha

Ø  Množstvo vysadených stromov – kríkov

Ø  Čistenie brehov vodných plôch

Ø   

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Každý obyvateľ v našich obciach regiónu OZ Podhoran – Hlboké,  Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Osuské, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek a Jablonové

 

Bodové kritériá:

p.č.

Premet hodnotenia

poznámky

1.

Vyčistená plocha v m2

prepočet -  pomer obyvateľov / vyčistená plocha

2.

Počet vysadených rastlín

prepočet -  pomer obyvateľov / vyčistená plocha

3.

Pokrok (pred a po )

4.

Celkový dojem

 

 

5.

Počet brigádnikov zapojených pri čistení , v pomere k celkovému počtu obyv. obce

 

Výsledky a odmeny:

Výsledky budú slávnostne vyhlásené na 6. ročníku festivalu Podhoran  v Prietrži - víťazná obec získa titul najčistejšej obce nášho regiónu.