Rozhľadňa Lipovec  - V Podhorane pribudla ďalšia rozhľadňa

   Rozhľadňa Lipovec už slúži svojmu účelu. V osade u Rehušov, ktorá je miestnou časťou obce Prietrž stojí ďalšia rozhľadňa  v území miestnej akčnej skupiny Podhoran,  z ktorej sa naskytuje nádherný výhlad v rozsahu 360°. Poloha rozhľadne, nie je náhodná, ale už minulosti toto miesto poskytovalo útočisko a možnosť výhľadu miestnym obyvateľom a partizánom počas druhej svetovej vojny, ktorí bojovali proti okupantským vojskám. Partizáni si toto miesto vybrali práve kvôli svojej polohe s dobrým výhľadom do celého okolia. 31. mája bola rozhľadňa odovzdaná do užívania a už jej prví návštevníci boli nadšený z nádherného výhľadu. Rozhľadňa vizuálne spája tri partnerské regióny - MAS PODHORAN - MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - MAS Kopaničiarsky región.  Pri dobrej viditeľnosti je z tohto miesta vidieť  rozhľadňu na Kolrátku, a tiež najväčší priemyslený podnik na území regionu Podhoran a to Holcim a.s. v Rohožníku,  až po Rakúske Alpy, do Českej republiky na Moravu, celé Myjavské kopanice aj s miestom odpočinku M.R. Štefánika mohylu na Bradle. Územie Podhoranu by sa dalo charakterizovať, ako územie strážnych hradov (pozostatky minimálne dvoch z nich sa na území Podhoranu nachádzajú), z rozhľadne je vidieť 4 takéto skvosty - zrúcanina hradu  Korlátka, Plavecký hrad, hrad Branč a a pri dobrej viditeľnosti aj hrad Tematín v pohorí Považský Inovec. Návštevníci, ktorí sa sem vyberú buď kvôli výhľadu, alebo cykloturistike, môžu navštíviť v tejto lokalite dve múzeá (múzeum SNP s pamätnou izbou, Múzeum poľnohospodárskej techniky pána Pavla Reptu). Pod Lipovcom, kde stojí rozhľadňa je pietne miesto pamätník SNP, kde sa každý rok v auguste  pripomínajú  udalosti povstania pri zapálenej vatre.

Rozhľadňa Lipovec je druhou rozhľadňou vybudovanou v rámci regiónu Podhoran z prostriedkov EÚ operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Jedná sa o opakovaný projekt kamennej stavby v tvare veže, ktorá sa nachádza v obci Cerová, časť Rozbehy.  Rozhľadňa má tvar veže, ktorá je ukončená dreveným prekrytím vyhliadkovej plochy. Na vyhliadkovej ploche sú umiestnené informačné panoramatické priehľadné tabule, na ktorých je zobrazený panoramatický ráz krajiny, ktorý vizuálne korešpoduje s reálnym pohľadom na krajinu, s popisom zaujímavých objektov. Kopec, na ktorom je rozhľadňa, má 431 m n.m. Celková výška veže, okolo ktorej sa vinie schodisko, je 6 m. Okolo danej lokality prechádza asfaltová miestna komunikácia, ktorá je vyznačená aj ako cyklotrasa – žlto značená. Táto cyklotrasa je evidovaná pod číslom 8309 s celkovou dĺžkou 21 km, stupeňom náročnosti SPORT, vedie po štátnych a účelových komunikáciach a červená cyklotrasa (ev. číslo: 022), ktorej celková dĺžka je 61 km a jej názov je Kopaničiarska cyklomagistrála, je napojená aj na Záhorskú cyklomagistrálu (ev. číslo: 024), v celkovej dĺžke 110 km u oboch červených cyklotrás. Jej náročnosť je oznažovaná stupňom REKREA. Všetky tieto cyklotrasy v celej dĺžke vedú po štátnych cestách II. a III. triedy.

V širšom okolí realizovaného projektu príde k novým možnostiam návštev turisticky zaujímavých miest a lokalit. Výstavbou rozhľadne sa pomyselne nadviaže na vybudované rozhľadne na Myjave a Cerovej, časť Rozbehy, na historickú „Českú obchodnú cestu“, ktorá je evidovaná v tomto regióne. Tiež existujúcu rozhľadňu na Roštúne neďaleko obce Sološnica.

-  Zmluva o poskynutí finančného príspevku - Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013/ Fond mikroprojektov - projekt: "Rozhľadňa Lipovec"