Rok 2010

MAS PODHORAN na Agrokomplexe v Nitre
V dňoch 19. - 22. augusta 2010 sa zúčastnili zástupcovia Miestnej akčnej skupiny (MAS) PODHORAN výstavy Agrokomplex 2010 v Nitre, kde sme v rámci stánku Regionálneho pracoviska pre trnavský a bratislavský kraj Národnej siete rozvoja vidieka v SR prezentovali našu Miestnu akčnú skupinu a región PODHORAN.

Fotogaléria

 

Návšteva z OECD v Podhorane

Aktivity MAS Podhoran sa rozširujú aj na odborné stretnutia so  zástupcami významných organizácií, ktorých je Slovensko členom. Tak nás dňa 4. októbra 2010 navštívila  misia SR pre OECD. Stretnutie sa uskutočnilo  v relaxačnom zariadení firmy Agropartner  s. r. o Plavecké Podhradie za prítomnosti vedenia podniku: Ing. Kovára, Ing Šeligu, Ing. Halačovej a  Ing. Janotkovej, ktorí v družnej debate predstavili firmu. Zástupcovia OECD sa zaujímali o agro-environmetnálne projekty a celkový prístup samospráv a podnikateľov k životnému prostrediu. Manažérka MAS-ky, Ing. Jablonická predstavila územie na  ktorom sa miestna akčná skupina rozprestiera a vyzdvihla zaujímavosti regiónu. Ďalej sa do spoločnej rozpravy zapojila starostka obce Plavecký Peter pani Viera Kollárová. Tu ich zaujala architektonická rezervácia dedinskej zástavby, ktorú si po odchode z Plaveckého Podhradia išli pozrieť. Stretnutie sa ukončilo exkurziou hospodárskeho dvora s návštevou objektu s ustajnenými koňmi, kde  nás čakala ošetrovateľka koní Michelle Kašíková a všetkých zaujala svojim pútavým výkladom o ich činnostiach a úspechoch.

OECD je medzinárodná organizácia 33 ekonomicky najrozvinutejších  štátov. Koordinuje ekonomickú a socialno – politickú spoluprácu členských štátov, sprostredkováva nové investície, presadzuje liberalizáciu obchodu. Cieľom OECD je napomáhať k ďalšiemu ekonomickému rozvoju, potlačeniu nezamestnanosti, stabilizácii a rozvoju medzinárodných trhov. Sídlom sekretariátu je Chateau de la Muette v Paríži.  Slovensko je členom OECD od roku 2000.

Fotogaléria

 

Podhoran v TV Sen

10. novembra 2010 v spolupráci s Regionálnym kontaktným bodom NSRV SR - RRA Senica - bola pripravená reportáž o regióne a pôsobnosti našej MAS. Záznam bol odvysielaný na TV Sen a nachádza sa aj v archíve MAS na DVD.