Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.10.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/q425-512-003-mrr-b2-v-1-3/

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.10.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/q425-512-003-mrr-b2-v-1-3/

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR-B2-v.1.3

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR-B2-v.1.3

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.10.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR-B2-v.1.3

 

Aktualizácia príloh k žiadosti (platné od 1.10.2020)