Charakteristika územia

 

Základné údaje o území

 

Počet obyvateľov

18 152 

Rozloha

363, 507 km2

Hustota zaľudnenia / km2

49,94

Počet obcí

15

Z toho mestá

žiadne

Počet obyvateľov najväčšej obce

3 466

Administratívne zaradenie – okres/y

Senica, Malacky

Administratívne zaradenie – kraj/e

Trnavský kraj a Bratislavský kraj

Počet obcí zaradených do pólov rastu

5

Počet obcí nezaradených do pólov rastu

9

% obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na úrovni okresu

100 %

 

 

Región, v ktorom pôsobí občianske združenie PODHORAN, je situovaný v juhozápadnej časti Slovenska, pozdĺž západnej strany podhoria Malých Karpát. Rozprestiera sa na rozlohe 363,507 km2, zahŕňajúc územia 15 vidieckych obcí:

Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, ktoré podľa územno – správneho členenia SR patria do okresu Malacky Bratislavského samosprávneho kraja; Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Prietrž, Hradište pod Vrátnom a Hlboké, ktoré patria do okresu Senica Trnavského samosprávneho kraja.

 

Z geomorfologického a geologického hľadiska je územie veľmi pestré, zasahuje do neho pohorie Malé Karpaty, Borská nížina a Myjavská pahorkatina.

V regióne Podhoran sa nachádza 15 maloplošných chránených území:

 • prírodná rezervácia Vysoká (katastre obcí Kuchyňa a Rohožník)
 • národná prírodná rezervácia Roštún (kataster obce Sološnica a Plavecké Podhradie)
 • národná prírodná rezervácia Pohanská (kataster obce Plavecké Podhradie)
 • prírodná rezervácia Klokoč (kataster obce Plavecké Podhradie)
 • prírodná pamiatka Bukovina (kataster obce Plavecký Mikuláš)
 • prírodná pamiatka Deravá skala (kataster obce Plavecký Mikuláš)
 • národná prírodná pamiatka Kršlenica (kataster obce Plavecký Mikuláš)
 • prírodná rezervácia Nové pole (kataster obce Plavecký Mikuláš)
 • prírodná rezervácia Kamenec (kataster obce Plavecký Peter)
 • prírodná pamiatka rieka Myjava (katastre obcí Jablonica, Osuské, Prietrž)
 • prírodná pamiatka Zrubárka (kataster obce Jablonica)
 • prírodná pamiatka Kyseľová a Mníchova úboč (v katastri obce Hradište pod Vrátnom)
 • chránený areál Kotlina (v katastri obcí Hlboké a Cerové)
 • chránený areál Rudava (v katastri obcí Prievaly a Plavecký Peter)

 

Do regiónu PODHORAN zasahuje veľkoplošné chránené územie CHKO Malé Karpaty, 9 území európskeho významu: Kuchynská hornatina, Rudava, Biele hory, Brezovské Karpaty, Kotlina a Horný tok Myjavy a chránené vtáčie územie – CHVÚ Malé Karpaty. CHVÚ Malé Karpaty, pozostávajúce z dvoch oddelených častí (severnej časti v Brezovských Karpatoch a južnej časti v Pezinských Karpatoch), je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola rároha, včelára lesného a ďatľa prostredného. Okrem týchto lesných hniezdičov tu vhodné podmienky nachádzajú aj výr skalný, orol kráľovský, sokol sťahovavý, bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, ďateľ čierny, strakoš červenochrbtý, žlna sivá, penica jarabá, krutihlav hnedý, žltochvost lesný a ďalšie.

V regióne nájdete aj 2 chránené stromy: 200-ročná Osuská lipa – lipa veľkolistá (v katastri obce Osuské) a 270-ročný Dub v Pustom Mlyne - dub letný (v katastri obce Cerová).