Tento projekt je financovaný z projektu PRV 2014-2020

 Zmluva o poskytnutí NFP č.NFP309190P584