Archív článkov

oznam

27.01.2020 09:13
Dňa 28.1.2020 bude kancelária MAS Podrhoran v Plaveckom Petre zatvorená z dôvodu účasti na školení v Modre na tému „POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV  V RÁMCI PRV SR 2014 - 2020“

Uzatvorenie výziev - oznámenie

21.01.2020 08:16
  V mesiaci október 2019 MAS Podhoran vyhlásila štyri výzvy pre IROP podopatrenie 5.1.2 Zvýšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojvými centrami a ich zázemím 1. B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 32. B2 Zvyšovani ebezpečnosti a dostupnosti...

Zmena štatutárnych orgánov

30.12.2019 18:32
Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o zmene štatutárnych orgánov - predsedu a podpredsedu združenia MAS Podhoran.  Za predsedu bol uznesením č. 1 zvolený pán Robert Bujna, starosta obce kuchyňa.  Za podpredsedu bol uznesením č. 2...

Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR

18.12.2019 19:57
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou...

Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV op. 7.5

12.12.2019 19:14
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.5/5_MRR a 6_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia...

Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV op. 4.2.

12.12.2019 18:58
Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 4.2 /9_MRR a 10_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného...

Čistý chotár 2019

20.11.2019 17:15
               V roku 2019 bol vyhlásený už 8. ročník súťaže „Čistý chotár 2019“, do ktorej sa zapojilo všetkých 15 obcí z regiónu Miestnej akčnej skupiny Podhoran. V tomto roku bola súťaž podporená Trnavským samosprávnym krajom...

Pozvánka na VČS

12.11.2019 09:59
Pozvánka na riadnu členskú schôdzu OZ Podhoran   Zvolávam zasadnutie členskej schôdze, ktoré sa uskutoční  25. novembra  2019 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rohožník   Program: 1. Otvorenie – Ing....

Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3

14.10.2019 22:08
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3  

Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3

14.10.2019 22:05
 Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3  
Záznamy: 11 - 20 zo 195
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>