Vyhlásenie výzvy MAS_025_4.2/10_VRR

Kód výzvy: MAS_025_7.5/6_VRR

Dátum vyhlásenia: 1.9.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/aktualne-vyzvy-prv/mas-025-7-5-6-vrr/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: MAS_025_4.2/10_VRR

Dátum vyhlásenia: 1.9.2019

 
 
Výzva MAS_025_4.2/10_VRR
 
 
 
Príručka pre prijímateľa
 
Prílohy výzvy
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,9 kB)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz.pdf (1,1 MB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (198,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,4 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (149 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19,2 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (23,6 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (68,9 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3,2 MB)
Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,4 kB)
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (495,2 kB)