IROP CLLD Q425_512_006_VRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 2

21.03.2022 09:22

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy 

IROP CLLD Q425_512_006_VRR v znení 

AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 18.3.2022 

s účinnosťou odo dňa 21.3.2022

 

Špecifický cieľ:5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúryViac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/q425-512-006-vrr/