IROP-CLLD-Q425-512-007-MRR v znení AKTUALIZÁCIE č.2

10.02.2023 11:20

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-512-007-MRR 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 10.2.2023

s účinnosťou odo dňa 13.2.2023

 

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 
Výzva na stiahnutie

00_Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-007_MRR-akt2-BSZ.pdf 

Aktualizované dokumenty na stiahnutie

00_Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-007_MRR-akt2-BSZ.docx 
00_Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-007_MRR-akt2-SZ.docx 
Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok BSZ.docx 
Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok SZ.docx 
Príloha č. 1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC 5.1.2 (1).docx