Zmluvy

Poistná zmluva - február 2011.pdf (1 MB) a Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - marec 2011.

- Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900039

- Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900039

- Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900039

- Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900039

- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013/ Fond mikroprojektov - projekt "Rozhľadňa Lipovec" - číslo zmluvy: 2013/0101

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2300556 - Naše dedičstvo, naša budúcnosť

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700535 - Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria 

- Zmluva o prechode ochrannej známky:  1 strana  2 strana
 
 

- Zmluva o spolupráci RZ 1/2014 - 12/2014