OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS OZ Podhoran oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Q452-512-008 MRR bude dňa 31.12.2023 uzavretá z dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023.

Z tohto dôvodu MAS OZ Podhoran výzvu k horeuvedenému dátumu predčasne uzatvára.

 

IROP-CLLD-Q425-512-008 VRR

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy 

 

IROP-CLLD-Q425-512-008 VRR

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 4.3.2022

 

Výzva na stiahnutie

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-008 VRR - BSZ.pdf

Prílohy na stiahnutie