REKONŠTRUKCIA VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PERNEK

07.12.2022 13:56

 REKONŠTRUKCIA VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI PERNEK

Je druhým zrealizovaným projektom MAS PODHORAN v tomto programovom období.

Financovaný je z Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde obec reagovala na vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-Q425-512-004 – aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel a podala si cez našu MAS-ku žiadosť.

Výška schváleného príspevku je 30 000€ a celkový rozpočet projektu bol vo výške 36 461,42€.

Ukončenie prác bolo v  mesiaci 12/2021

V rámci tohto projektu sa zrekonštruovala časť chodníka pri ceste II/503 od súpisného čísla 98 po súpisné číslo 100 (úsek č. 1) a zostávajúca časť spevnených plôch pri kostole (úsek č. 2). Pôvodný asfaltový povrch, ktorý vykazoval známky značného poškodenia, bol aj s podkladom odstránený, následne bol položený nový podklad a po jeho zhutnení bola položená zámková dlažba. Na ploche pri kostole bol použitý na stabilizáciu podkladu podkladový betón. Na úseku č. 1 sa zrealizovalo 67 m², na úseku č. 2 to bolo 190 m² zámkovej dlažby. Celkové náklady tohto projektu sú 36 413,42 €, čiže spolufinancovanie obcou je 6 413,42 €. Táto investícia výrazne prispela k skrášleniu centrálnej zóny obce.