Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP

02.08.2022 10:58

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 2.8.2022

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre

 vyhlásené výzvy IROP ku dňu 2.8.2022 Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/