Výzva MAS_025_4.1/14_MRR

Občianske združenie MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva je vyhlásená v termíne od 15.5.2020 do 15.9.2020. Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. V spojitosti s opatrením Spolupráca aj iný verejnný alebo súkromný subjekt.
mimo Bratislavský región
 

Dokumentý na stiahnutie: