Aktualizácia riadiacich dokumentov CLLD v rámci IROP

11.08.2022 14:32

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo aktualizáciu nasledovných riadiacich dokumentov CLLD v rámci IROP.

1. Implementačný model CLLD v rámci IROP, verzia 1.9 - účinná od 4.8.2022 TU.

2. Príručka pre užívateľa, verzia 2.0 - účinná od 4.8.2022 TU.

3. Vzor Zmluvy o príspevok, verzia 2.0 - účinná od 4.8.2022 TU.

V najbližších týždňoch plánuje RO pre IROP zaktualizovať aj Príručku pre prijímateľa MAS.