Naj v regióne Podhoran

 

 • Najstaršie prvé písomné zmienky o obciach Jablonové a Kuchyňa z regiónu Podhoran pochádzajú z roku 1206, kedy sa obec Jablonové spomína ako JABLAM TERRA, v roku 1231 Hablan villa. Takéto názvy boli typické najmä pre horské prechody a cesty smerujúce k hraniciam. Je predpoklad, že názov obce je odvodený od slova „jabloň“, nakoľko divé jabloňové stromy plnili v Uhorsku obrannú funkciu. Obec Kuchyňa sa spomína pod názvom CUHNAMEZEI, ako súčasť územia Plaveckého Štvrtka, ktoré daroval kráľ Ondrej II. vernému vazalovi grófovi alexandrovi z rodu Hont Pázmány.
 • Rozlohou najväčšia obec v regióne Podhoran je obec Kuchyňa, ktorej výmera územia predstavuje viac ako 45 km2.
 • Rozlohou a počtom obyvateľov najmenšia obec v regióne Podhoran je obec Osuské, ktorá sa rozprestiera na rozlohe 11,6 km2. Žije tu niečo vyše 600 obyvateľov.
 • V súčasnosti najľudnatejšia obec v regióne Podhoran je obec Rohožník, v ktorej žije viac ako 3 500 obyvateľov.
 • Nad obcou Kuchyňa sa týči vrch Vysoká [754 m.n.m.] - druhý najvyšší vrch Malých Karpát.
 • Najstarší chránený strom v regióne Podhoran je 20 m vysoký, 270-ročný dub letný (Quercus robur L.), známy ako Dub v Pustom Mlyne, ktorý rastie pri potoku Myjavská Rudava, na pravej strane poľnej cesty v katastrálnom území Cerová – Lieskové.
 • Prvý veterný park na Slovensku s výkonom 2,4 MW (4 x 660 kW) sa nachádza na Vápenkovej skale, v miestnej časti obce Cerová - Rozbehy. V prevádzke je od októbra 2003. Stavba bola financovaná z fondu PHARE.
 • K najvýznamnejším hradným zrúcaninám v regióne Podhoran patrí Plavecký hradhrad Korlátko.
 • Zrúcanina hradu Korlátko, ktorý bol postavený pravdepodobne v 11. storočí, sa nachádza nad obcou Cerová. Hrad, spoločne s blízkym hradom Ostrý Kameň, plnil funckiu strážneho hradu tzv. Českej cesty, ktorá viedla Bukovským (Biksádskym) priesmykom cez pohorie Malé Karpaty. Od polovice 18. storočia hrad pomaly pustol. Z jednotlivých stavieb sa zachovali zvyšky múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného opevnenia.
 • Zrúcanina Plaveckého hradu - postavený v 13. storočí, slúžil ako kráľovská pohraničná pevnosť a opevnené sídlo, sa nachádza nad obcou Plavecké Podhradie.
 • Vrch Pohanská [495 m.n.m.] – národná prírodná rezervácia, vyhlásená na ochranu suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev na vápencoch, krasových javov, významné archeologické nálezisko dokumentujúce prítomnosť opevnenia z mladšej doby železnej (laténskej doby).
 • Národná prírodná rezervácia Roštún – vyhlásená na ochranu krasových javov a zachovaných lesných spoločenstiev Malých Karpát s chránenými druhmi organizmov.
 • Sandorfský pivovar v obci Prievaly, ktorý ponúka v Šandorfskom šenku klasické, ale aj ochutené pivá a pivnú kozmetiku.

....a mnohé ďaľšie zaujímavosti, ktoré ešte doplníme :)