Profil verejného obstarávateľa

Obstarávateľ: Občianske združenie Podhoran

Adresa: Plavecký Peter č.131, 906 35 

IČO:45013284   DIČ:2022393230

Bankové spojenie: 9231802001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Rafayová

Telefón: 0903 848 785

mail: maspodhoran@gmail.com

Web: www.podhoran.sk

 

Verejnenie zadávania zákazky
§ 9 odsek 9 zákona ak ide o zákazku ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a  ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia ako 1 000 € bez DPH.

V ý z v a na predloženie cenovej ponuky na tričká s potlačou

V ý z v a na predloženie cenovej ponuky na nerezovú termosadu v darčekovom balení s logom EU a Podhoran 

V ý z v a na predloženie cenovej ponuky na tlač brožúrky s názvom „Sakrálne pamiatky a iné dominanty v regióne Podhoran“

Výzva na predloženie ponuky Webová mapová aplikácia MAS Podhoran.pdf