Príručka pre prijímateľa PRV

 

aktualizácia príručky pre príjmateľa NFP Leader, verzi 1.2. bsz.pdf platná od 28.11.2019, účinná od 2.12.2019

 

 

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz.pdf (2,3 MB)