Výzva MAS_025_4.1/15_VRR 

Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z opatrenia  4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.  Z dôdodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.3 boli aktualizované prílohy k vyhlásenej Výzve MAS_025/4.1/15_VRR vyhlásenej 15.5.2020. 

 
Termín uzatvorenia výzvy je 30.10.2020
 
 
Prílohy k výzve platné od 2.10.2020:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Občianske združenie MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva je vyhlásená v termíne od 15.5.2020 do 15.9.2020. Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. V spojitosti s opatrením Spolupráca aj iný verejnný alebo súkromný subjekt.
Bratislavský kraj
 

Zmena termínu uzatvorenia výzvy: 30.10.2020

Dokumenty na stiahnutie: