Vyhodnotenie súťaže a ocenenie obcí na Festivale Podhoranu 2012 v Jablonici

 

Vyhodnotenie súťaže „Čistý chotár“, ktorú kancelária MAS vyhlásila v marci a ktorá bola veľmi úspešná bolo zlatým klincom programu festivalu Podhoranu, ktorého 2. ročník sa konal v Jablonici. Pre naše obce sme dali vyrobiť ocenenia - krásne keramické sošky, ich autorkou je keramikárka z nášho regiónu (oec Hradište pod Vrátnom) Lucia Nižnánska. Majú symbolizovať čistú prírodu, zrod niečoho nového, čistého. Po vyhodnotení všetkých skutočností našou komisiou, ktorá hodnotila úspešnosť v súťaži na základe viacerých kritérií (počet zapojených obyvateľov a organizácií z obce, vyčistenú plochu, množstvo vyzbieraného odpadu a množstvo novo vysadených stromov) sa na 3. mieste umiestnila obec Jablonové, na 2. mieste obec Prietrž a víťazom prvého ročníka bola sa stala obec Jablonica. Pri takejto súťaži, však nemožno hovoriť iba o jednom víťazovi, víťazmi sa stali všetci, ktorí sa do súťaže zapojili a očistili svoje okolie a prírodu od odpadu, ktorý tam nepatrí. Spou bolo vyzbieraných v celom regióne Podhoranu 162,5 ton odpadu, zapojilo sa  1645 ľudí a 63 organizácií. Ďakujeme všetkým zúčastnením a dúfame, že o rok bude menej odpadu a viac zapojených ľudí :-)

 

 

 


Upratovali sme ...“Čistý chotár 2012“

 

   V mesiaci marec sme prišli s novou iniciatívou zameranou na čistotu a ekológiu v našom Podhoranskom území. V súčasnej uponáhľanej dobe, ktorá robí mnohých ľudí ľahostajných k svojmu okoliu a prírode sme sa rozhodli, skúsiť to zmeniť  tou najjednoduchšou formou a to prebudením súťaživosti a zapálením myšlienky v ľudoch z našich obcí Podhoranu so spoločným cieľom vyčistiť najväčšie množstvo odpadu z prírody našich obcí. Našu myšlienku sme pomenovli „Čistý chotár 2012“, následne sme vypracovali propozície súťaže a plagát, ktoré vyzývali všetkých podhoranských starostov  (do súťaže boli vyzvané všetky obce v pôsobnosti miestnej akčnej skupiny - Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Prietrž a Hradište pod Vrátnom) k vytvoreniu aktivít na čistenie území svojich obcí. Naša výzva bola tiež zverejnená aj na webových stránkach MAS Podhoran (www.podhoran.sk).  Obdobie počas, ktorého mohli obce súťažiť a dobrovoľníckou formou čisťiť svoje územia bolo od 31. marca do 15. apríla 2012. Po tomto termíne boli fyzicky skontrolované upratané a vyčistené lokality v jednotlivých obciach o čom bol spísaný záznam. Do úvahy sa brala vyčistená plocha v m2, množstvo vyzbieraného odpadu, počet vysadených stromčekov, celková úprava, výsadba záhonov a pod. Taktiež z týchto aktivít bola spracovaná fotodokumentácia.

     OZ – MAS Podhoran má vo svojej ISRU víziu, že to bude „Územie so spokojným a aktívnym obyvateľstvom s vysokým štandardom života v kvalitnom životnom prostredí ...,“ a jeho tretia strategická  priorita  Životné prostredie a jeho vplyv na ľudí, má za úlohu zlepšiť kvalitu životného prostredia. Toto je tiež jeden zo záväzkov začať robiť osvetu a reálne skutky aj na území miestnej akčnej skupiny. Lebo nielen slová, ale aj reálny život sa musí prejaviť aj v tejto dôležitej oblasti akou je životné prostredie. Preto bola vyvinutá aj táto iniciatíva – začať sám od seba od ľudí svojho územia.

Touto iniciatívou sme chceli docieliť skrášlenie nášho územia z estetického pohľadu, zabezpečiť čistotu a poriadok, prebudiť  kultúru správania sa občanov, pozdvihnúť  ekologické  a estetické povedomie  obyvateľov s ohľadom na separáciu a  triedenie odpadov.  Chceli sme  zmobilizovať všetky sily k vyčisteniu chotárov a naučiť občanov šetrne pristupovať  k životnému prostrediu. Nie je to súťaž o získanie hodnotnej ceny, ale je to súťaž o zmenu myslenia a prístupu ľudí k prírode, aby sme nežili na jednom veľkom smetisku, ale v čistom a zdravom prírodnom prostredí.

     Dedičstvo čistého životného prostredia treba zanechať aj ďalším generáciám. Dnešná doba produkuje viacej odpadov než tomu bolo v minulosti,  preto vzniká veľký problém ako to riešiť a nebyť k tejto otázke ľahostajným. Likvidácia odpadu, jej zvoz a triedenie niečo stojí a mnohí ľudia sa vyhýbajú poplatkom, ktoré vyžaduje správa likvidácie odpadov. Preto volia jednoduchšiu cestu ako sa odpadu  zbaviť.  Najjednoduchšie je ho vysypať tam, kde ma nikto nevidí. Týmto však nastoľuje prírode ranu „pod pás“ a zabúda sa pýtať sám seba ako si s ťažko rozložiteľným odpadom poradí príroda, ako neurobiť z nášho územia jedno veľké a nechutné smetisko?

      Keď cestujeme autom, autobusom alebo vlakom a vidíme popri cestách v priekopách veľké množstvá plastových fliaš a rôznych obalov kladieme si otázku, kto to tam všetko nahádzal? prečo to neodhodí tam, kde je na to určený priestor a môže sa to po recyklácii znovu použiť. Je to veľmi zlá vizitka našich občanov, najmä z pohľadu zahraničných návštevníkov, ktorí sú doma zvyknutí na poriadok a čisté  životné prostredie. Stačí zájsť čo len do susedného Rakúska. Neviem si ani predstaviť aké majú pocity keď vidia náš prístup k prírode zanešvárenej papierikmi, plastovými taškami, obalmi z rôznych nápojov, pohodenými WC – misami, umývadlami, starými televízormi, nábytkom rôzneho druhu. Kde je tu naša kultúra, veď aj u nás sú zberné dvory kde môžeme odviesť to čo už nepotrebujeme. 

     Inicia

   V mesiaci marec sme prišli s novou iniciatívou zameranou na čistotu a ekológiu v našom Podhoranskom území. V súčasnej uponáhľanej dobe, ktorá robí mnohých ľudí ľahostajných k svojmu okoliu a prírode sme sa rozhodli, skúsiť to zmeniť  tou najjednoduchšou formou a to prebudením súťaživosti a zapálením myšlienky v ľudoch z našich obcí Podhoranu so spoločným cieľom vyčistiť najväčšie množstvo odpadu z prírody našich obcí. Našu myšlienku sme pomenovli „Čistý chotár 2012“, následne sme vypracovali propozície súťaže a plagát, ktoré vyzývali všetkých podhoranských starostov  (do súťaže boli vyzvané všetky obce v pôsobnosti miestnej akčnej skupiny - Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Prietrž a Hradište pod Vrátnom) k vytvoreniu aktivít na čistenie území svojich obcí. Naša výzva bola tiež zverejnená aj na webových stránkach MAS Podhoran (www.podhoran.sk).  Obdobie počas, ktorého mohli obce súťažiť a dobrovoľníckou formou čisťiť svoje územia bolo od 31. marca do 15. apríla 2012. Po tomto termíne boli fyzicky skontrolované upratané a vyčistené lokality v jednotlivých obciach o čom bol spísaný záznam. Do úvahy sa brala vyčistená plocha v m2, množstvo vyzbieraného odpadu, počet vysadených stromčekov, celková úprava, výsadba záhonov a pod. Taktiež z týchto aktivít bola spracovaná fotodokumentácia.

     OZ – MAS Podhoran má vo svojej ISRU víziu, že to bude „Územie so spokojným a aktívnym obyvateľstvom s vysokým štandardom života v kvalitnom životnom prostredí ...,“ a jeho tretia strategická  priorita  Životné prostredie a jeho vplyv na ľudí, má za úlohu zlepšiť kvalitu životného prostredia. Toto je tiež jeden zo záväzkov začať robiť osvetu a reálne skutky aj na území miestnej akčnej skupiny. Lebo nielen slová, ale aj reálny život sa musí prejaviť aj v tejto dôležitej oblasti akou je životné prostredie. Preto bola vyvinutá aj táto iniciatíva – začať sám od seba od ľudí svojho územia.

Touto iniciatívou sme chceli docieliť skrášlenie nášho územia z estetického pohľadu, zabezpečiť čistotu a poriadok, prebudiť  kultúru správania sa občanov, pozdvihnúť  ekologické  a estetické povedomie  obyvateľov s ohľadom na separáciu a  triedenie odpadov.  Chceli sme  zmobilizovať všetky sily k vyčisteniu chotárov a naučiť občanov šetrne pristupovať  k životnému prostrediu. Nie je to súťaž o získanie hodnotnej ceny, ale je to súťaž o zmenu myslenia a prístupu ľudí k prírode, aby sme nežili na jednom veľkom smetisku, ale v čistom a zdravom prírodnom prostredí.

     Dedičstvo čistého životného prostredia treba zanechať aj ďalším generáciám. Dnešná doba produkuje viacej odpadov než tomu bolo v minulosti,  preto vzniká veľký problém ako to riešiť a nebyť k tejto otázke ľahostajným. Likvidácia odpadu, jej zvoz a triedenie niečo stojí a mnohí ľudia sa vyhýbajú poplatkom, ktoré vyžaduje správa likvidácie odpadov. Preto volia jednoduchšiu cestu ako sa odpadu  zbaviť.  Najjednoduchšie je ho vysypať tam, kde ma nikto nevidí. Týmto však nastoľuje prírode ranu „pod pás“ a zabúda sa pýtať sám seba ako si s ťažko rozložiteľným odpadom poradí príroda, ako neurobiť z nášho územia jedno veľké a nechutné smetisko?

      Keď cestujeme autom, autobusom alebo vlakom a vidíme popri cestách v priekopách veľké množstvá plastových fliaš a rôznych obalov kladieme si otázku, kto to tam všetko nahádzal? prečo to neodhodí tam, kde je na to určený priestor a môže sa to po recyklácii znovu použiť. Je to veľmi zlá vizitka našich občanov, najmä z pohľadu zahraničných návštevníkov, ktorí sú doma zvyknutí na poriadok a čisté  životné prostredie. Stačí zájsť čo len do susedného Rakúska. Neviem si ani predstaviť aké majú pocity keď vidia náš prístup k prírode zanešvárenej papierikmi, plastovými taškami, obalmi z rôznych nápojov, pohodenými WC – misami, umývadlami, starými televízormi, nábytkom rôzneho druhu. Kde je tu naša kultúra, veď aj u nás sú zberné dvory kde môžeme odviesť to čo už nepotrebujeme. 

     Iniciatíva „Čistý chotár“ mala prekvapivý účinok. Pomocou nej sa aktivizovalo celkom 1645 ľudí (je to necelých 10% z celkové počtu 17069 obyvateľov Podhoranu), zapojilo sa 63 organizácií, čo príjemne prekvapilo aj samotných organizátorov. Zo 14 obcí regiónu sa zapojilo 12 obcí  s krásnymi výsledkami – spolu sa vyzbieralo viac ako 162 ton odpadu (v priemere asi 100 kg vyzberaného odpadu na jedného zapojeného obyvateľa)  a v rámci upratovania sa podarilo vysadiť 64 stromčekov a kríkov. Dve naše obce sa do tejto súťaže nezapojili. Boli to obce - Hradište pod Vrátnom a Plavecké Podhradie, ktorým sa nepodarilo zorganizovať dobrovoľníkov, ale prisľúbili, že tak urobia v nasledujúcom ročníku. V niektorých prípadoch sme sa stretli so sťažnosťami starostov najmä na chalupárov a ich neochote platiť obci za likvidáciu odpadu (majú časté výhovorky, že vozia smetí späť do svojho trvalého bydliska, ale realita pritom býva iná).

   Ako najlepšií spôsob organizovania dobrovoľníkov na brigádu sa osvedčilo organizovanie cez predsedov združení a organizácií. Starostovia potom vytypovali divoké skládky a  znečistené úseky, ktoré bolo treba upratať. Samozrejme boli zapojené aj skupinky aktívnych občanov, ako aj jednotlivci, ktorým nie je vzhľad ich obce a okolia ľahostajný. Výsledky súťaže budú vyhlásené a najlepší účastníci búdú ocenený na Festivale Podhoranu 8. Septembra 2012 v Jablonici.

        Aktivita „Čistý chotár“ sa stretla na území MAS Podhoran s pochopením a pozitívnym prístupom jeho obyvateľov.  Ako výsledok je vidieť zlikvidované divoké skládky, vyčistené priekopy vedľa ciest, upravené verejné priestranstvá, priestranstvá  pri vodných plochách,  vyhrabané trávnaté plochy, lístie a stará tráva , odstránené náletové dreviny a pod. S veľkou spokojnosťou môžeme konštatovať, že do súťaže sa zapojilo veľa mladých ľudí ako i žiakov.  Tu je aj záruka, že sa touto aktivitou pôsobilo aj výchovne. Celkove môžeme súťaž zhodnotiť veľmi dobre a už sa tešíme na ďalší ročník, obohatený o skúsenosti z prvého ročníka. Celkový dojem – čistejšie prostredie na našich dedinách je výsledkom celej súťaže.

 

 
 

Autor: K. Jablonická, P.Fiala