Uzavreté výzvy

Archív uzavretých výziev

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny Podhoran

Výzva č. 16/PRV/MAS 39

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Opatrenie: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 03. 06. 2013 do 21. 06. 2013

 

Úplné znenie výzvy č. 16/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1 TU + Príloha č.1 k žiadosti o NFP - Opatrenie 3.4.1 (máj 2013). 

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader TU.

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.13 platná od 13. 03. 2013 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU.

Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader TU.

______________________________________________________________________________________________

-      x     -

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny Podhoran

Výzva č. 17 /PRV/MAS 39

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

Opatrenie: 3.4.2. OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

 

V termíne od 03. 06. 2013 do 21. 06. 2013    

 

Úplné znenie výzvy č. 17/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2 TU Príloha č.1 k žiadosti o NFP - Opatrenie 3.4.2 (máj 2013).
Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader TU.

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.13 účinné od 13. 03. 2013  TU.

Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader TU.

VÝZVA č.14 a VÝZVA č.15

Výzva č. 14 /PRV/MAS 39

 

 

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie: 3.4.2. OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

V termíne od 02. 07. 2012 do 23. 07. 2012

Úplné znenie výzvy č. 14/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2 TU.
Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 
TU.

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.12 platná od 30. 03. 2012 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU.

Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader TU.

 

Výzva č. 15 /PRV/MAS 39

 

 

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 02. 07. 2012 do 23. 07. 2012

Úplné znenie výzvy č. 15/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1 TU.
Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 
TU.

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.12 platná od 30. 03. 2012 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU.

Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader TU.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

VÝZVA č.12 a VÝZVA č.13

Výzva č. 12 /PRV/MAS 39

 

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie: 3.4.2. OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

V termíne od 04. 06. 2012 do 22. 06. 2012

Úplné znenie výzvy č. 12/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2 TU.
Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 
TU.

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.12 platná od 30. 03. 2012 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU.

Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader TU.

 

Výzva č. 13 /PRV/MAS 39

 

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 04. 06. 2012 do 22. 06. 2012

Úplné znenie výzvy č. 13/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1 TU.
Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 
TU.

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.12 platná od 30. 03. 2012 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU.

Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader TU.Více zde: https://maspodhoran.webnode.sk/vyzvy/aktualne/

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva č. 11 /PRV/MAS 39

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie: 3.4.2. OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

V termíne od 21. 02. 2012 do 16. 03. 2012

 

Úplné znenie výzvy č. 11/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.


   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2 TU.

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 
TU.

 

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.10 platná od 19. 12. 2011 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU a prílohy k usmerneniu TU.

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.11 platná od 06. 03. 2012 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva č. 10 /PRV/MAS 39

 

 

 

Miestna akčná skupina Podhoran  v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 

 

Opatrenie: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

 

V termíne od 12. 01. 2012 do 08 02. 2012

 

Úplné znenie výzvy č. 10/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.


   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1 TU.

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 
TU.

 

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER verzia č. 1.10 platná od 19. 12. 2011 /So sledovaním zmien (SZ)/ TU.

 

Výzva č. 09/PRV/MAS 39

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Podhoran v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“) nasledovne:

Opatrenie 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

V termíne od 2. 11. 2011 do 9. 12. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 22.11. 2011 – 9.12. 2011

 

Úplné znenie výzvy č. 09/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2 TU.

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader TU.

____________________________________________________________________________________________________________________

Výzva č. 08/PRV/MAS 39

 

 Úplné znenie výzvy č. 08/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1 TU
.

 Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader 
TU.

 

        ________________________________________________________________________

 

VÝZVA č. 07/PRV/MAS 39

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

V termíne od 01. 07. 2011 do 19. 08. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 01. 08. 2011 do 19. 08. 2011

 

 Úplné znenie výzvy č. 07/PRV/MAS 39 si stiahnete TU.

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 - časť B TU.

 Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader TU.

 

     ______________________________________________________________________

 

 

 

VÝZVA č. 06/PRV/MAS 39

 

! AKTUALIZOVANÁ !

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Podhoran v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu č. 06/PRV/MAS 39 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“) nasledovne:

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

V termíne od 01. 06. 2011 - 30. 06. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 13. 06. 2011 - 30. 06. 2011

 

Znenie výzvy č. 06/PRV/MAS 39 na stiahnutie TU. AKTUALIZOVANÉ dňa 8. 6. 2011 v súvislosti s verziou 1.9 Usmernenia pre administráciu osi 4 - Leader, platnou od 6. 6. 2011

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stiahnutie TU. AKTUALIZOVANÉ dňa 8. 6. 2011 v súvislosti s verziou 1.9 Usmernenia pre administáciu osi 4 - Leader, platnou od 6. 6. 2011

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 - Leader na stiahnutie TU.

 

          ________________________________________________________________________

 

VÝZVA č. 05/PRV/MAS 39

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Podhoran v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu č. 05/PRV/MAS 39 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“) nasledovne:

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 02. 05. 2011 – 31. 05. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 12. 05. 2011 – 31. 05. 2011

 

Znenie výzvy č. 05/PRV/MAS 39 na stiahnutie TU.

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stiahnutie TU.

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 - Leader na stiahnutie TU.

          ________________________________________________________________________

 

VÝZVA č. 04/PRV/MAS 39

AKTUALIZOVANÁ

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

V termíne od 09. 03. 2011 do 21. 04. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 01. – 21. 04. 2011

 

Úplné znenie VÝZVY Č. 04/PRV/MAS 39 si stiahnete TU AKTUALIZOVANÁ v zmysle platnej verzie 1.8 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader od 05.04.2011
Tabuľková časť pre pre opatrenie 3. 2 - časť B TU
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 - časť B TU AKTUALIZOVANÁ v zmysle platnej verzie 1.8 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader od 05.04.2011

  

         ________________________________________________________________________

 

VÝZVA Č. 03/PRV/MAS 39

Opatrenie 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

V termíne od 12. 1. 2011 do 3. 3. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 14. 2. 2011 – 3. 3. 2011

 

Úplné znenie VÝZVY č. 03/PRV/MAS 39 si stiahnete TU

Tabuľková časť pre pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí TU

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2 TU

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VÝZVA č. 02/PRV/MAS 39

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

V termíne od 27. 9. 2010 do 17. 12. 2010

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 29. 11. 2010 – 17. 12. 2010

 

 Úplné znenie výzvy č. 02/PRV/MAS 39 si stiahnete TU

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 - časť B TU

 Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 Leader TU

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

VÝZVA č. 01/PRV/MAS 39

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 14. 06.2010 do 22. 09. 2010

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 02. 09. 2010 – 22. 09. 2010

 

Úplné znenie výzvy č. 01/PRV/MAS 39 si stiahnete TU

Tabuľková časť pre pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo TU

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1 TU