Jednotná príručka k procesu a kontrole VO, verzia 2 od 31.3.2022

01.04.2022 10:34

OZ/MAS Podhoran oznamuje žiadateľom, že 

bola zverejnená verzia č.2  Jednotnej príručky k procesu a kontrole VO v rámci EŠIF platná od 31.03.2022

 

Jednotná príručka k procesu a kontrole VO, verzia 2 od 31.3.2022.pdf

 
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/