OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS OZ Podhoran oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Q452-512-007 MRR bude dňa 31.12.2023 uzavretá z dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023.

Z tohto dôvodu MAS OZ Podhoran výzvu k horeuvedenému dátumu predčasne uzatvára.

 

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-512-007-MRR 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 10.2.2023

s účinnosťou odo dňa 13.2.2023

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 
Výzva na stiahnutie

00_Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-007_MRR-akt2-BSZ.pdf 

Aktualizované dokumenty na stiahnutie

00_Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-007_MRR-akt2-BSZ.docx 
00_Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-007_MRR-akt2-SZ.docx 
Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok BSZ.docx 
Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok SZ.docx 
Príloha č. 1b_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_ŠC 5.1.2 (1).docx 

 

 

IROP-CLLD-Q425-512-007 MRR

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy 

 

IROP-CLLD-Q425-512-007 MRR

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel