IROP-CLLD-Q425-512-007 MRR

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy 

 

IROP-CLLD-Q425-512-007 MRR

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel