Archív článkov

Začal sa Filmový festival pod hradom v Plaveckom Podhradí.

25.07.2015 06:52
    Dňa 24.7.2015  sme slávnostne otvorili 3. Ročník Filmového festivalu pod plaveckým hradom. Novinkou na tomto ročníku bola nová znelka festivalu, hosťom, ktorý festival v tomto roku otvoril bola známa tvár z televíznej obrazovky – Lucia Hablovičová.  V úvodnom...

Festival Podhoranu 2015

13.07.2015 06:53
28. júna 2015 sa podarilo našej MAS – ke zorganizovať v spolupráci s  obcou Jablonové  5. ročník  Festivalu  Podhoran. Znovu, už po piaty krát zazneli hlasy speváčok a spevákov z regiónu, znovu sme videli krásne kroje, nové talenty, mladých folkloristov...

Vyhodnotenie súťaže Čistý chotár 2015

13.07.2015 06:39
Vyhodnotenie súťaže Čistý chotár 2015 prebehlo na 5. Ročníku Festivalu Podhoran. Predseda združenia Mgr. Peter Švaral poďakoval všetkým brigádnikom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k vyčisteniu našich obcí a uviedol poradie, ktoré určila hodnotiaca...

Filmový festival pod hradom

09.07.2015 10:23

Štúdijná cesta pre členov MAS Podhoran na Moravu

05.06.2015 00:12
Štúdijná cesta pre členov MAS Podhoran na Moravu Kancelária MAS Podhoran v súlade s plánom práce pre rok 2015 zorganizovala štúdijnú cestu do partnerskej MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v dňoch 13. a 14. Mája 2015. Účastníci mohli vidieť implementovanie projektov za...

S p r á v a z twinningového stretnutia a exkurzie po regióne MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom v Malých Dvorníkoch

01.04.2015 12:34
S p r á v a Z twinningového stretnutia a exkurzie po regióne MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom v Malých  Dvorníkoch dňa 26. Marca 2015. V súlade so schváleným projektom spolupráce „Naše dedičstvo, naša budúcnosť“ z Programu rozvoja vidieka...

Výzva k vytvoreniu adresára zaujímavých stromov v regióne Podhoran

25.03.2015 05:31
Výzva  k vytvoreniu adresára zaujímavých stromov v regióne Podhoran Vážení priatelia prírody! Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran pri vyhlasovaní 4. Ročníka súťaže „Čistý chotár“ padol nápad pomôcť zachrániť významné stromy v regióne. Preto sme sa rozhodli, že...

Čistý chotár 2015

20.03.2015 05:25

Pozvánka na členskú schôdzu OZ Podhoran

06.02.2015 09:10
  VEC: Pozvánka na členskú schôdzu OZ Podhoran            Výkonný výbor Občianskeho združenia Podhoran v súlade so stanovami združenia  zvoláva Výročnú členskú schôdzu ako najvyšší orgán združenia na deň   12. februára 2015...

Nové priležitosti

06.02.2015 09:09
Nové priležitosti pre podnikateľov, fyzické osoby a neziskové organizácie na území regionu Podhoran. Občianske združenie Podhoran zvoláva na 12. februára 2015 výročnú členskú schôdzu, kde sa otvára príležitosť stať sa jeho členom pre ďalšie programové obdobie a tak sa aktívne zapojiť do...
Záznamy: 41 - 50 zo 171
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>