Propagácia šikovných a zručných ľudových umelcov

Projekt „Propagácia šikovných a zručných ľudových umelcov“ z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR -ČR 2007 - 2013 Fond mikroprojektov

 

Regióny Podhoran a Kyjovské Slovácko sú bohaté na množstvo ľudových tradícii, zvykov a obyčajov. Našou snahou je podporovať kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a remeslá, tak aby sa zachovali pre budúce generácie. Dôležitou súčasťou tejto podpory je aj publicita a propagácia. Týmto mikroprojektom sme vytvorili brožúrku „ŠIKOVNÍ A ZRUČNÍ“, ktorá mapuje folklórne súbory, skupiny, ľudových remeselníkov a výtvarníkov regiónu Podhoran a Kyjovské Slovácko. Je dôležité spoznávať tradície a zvyky aj tých za našimi hranicami. Ich folklór môže byť pre nás tiež inšpiratívny a zaujímavý.

Cieľom projektu je pomôcť propagácii všetkého, čo súvisí s folklórom, t.j. tancom, spevom, hudbou, nástrojmi, krojmi, či výrobkami, obyčajami a zvykmi v prihraničnom regióne. Vytvorili sme brožúru „ŠIKOVNÍ A ZRUČNÍ“, ktorá mapuje a propaguje tradičné ľudové umenie prihraničného regiónu a uchováva vzácne kultúrne bohatstvo našich predkov pre budúce generácie.

Brožúru sme predstavili širokej verejnosti na kultúrnej akcii Festival Podhoran 30.8.2014 v Prievaloch. Krstili sme miestnym produktom Šandorfským pivom a krstným otcom bol herec Jozef Adamčík, ktorý pôsobí vo FS Šandorfjanka. Akcia bola prehliadkou duchovného dedičstva regiónu Podhoran spojená s jarmokom remesiel.

 

 

 

Propagácia šikovných a zručných ľudových umelcov – obal

 Propagácia šikovných a zručných ľudových umelcov – brožúrka