Zverejnenie výzvy IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 3

16.03.2023 13:57

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy

IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení

AKTUALIZÁCIE č. 3 zo dňa 14.3.2023 

s účinnosťou odo dňa 03.04.2023

 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Výzva na stiahnutie

00_V∞zva IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR, B1 BSZ, akt-. ƒ.3.pdf 
00_V∞zva IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR, B1 SZ, akt-. ƒ.3.pdf 

 

Aktualizované dokumenty na stiahnutie
07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy.pdf
Príloha ƒ. 1 v∞zvy - Formular_ZoPr_IROP_CLLD_Q425_512_005_MRR B1,akt.ƒ.3 BSZ.docx 
Príloha ƒ. 1 v∞zvy - Formular_ZoPr_IROP_CLLD_Q425_512_005_MRR B1,akt.ƒ.3 SZ.docx 
Príloha ƒ. 2 v∞zvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_aktivita B1.docx 
Príloha ƒ. 4 v∞zvy Kriteria_pre_vyber_projektov_µC 512, B1, akt. ƒ.2, BSZ.docx 
Priloha_05_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu z RT.docx 

Ostatné prílohy sú platné podľa aktualizáce č.2 zo dňa 18.3.2022Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/q425-512-005-b1-v-1-3/