Čistý chotár 2019

Čistý chotár 2019

 

           V roku 2019 bol vyhlásený už 8. ročník súťaže „Čistý chotár 2019“, do ktorej sa zapojilo všetkých 15 obcí z regiónu Miestnej akčnej skupiny Podhoran. V tomto roku bola súťaž podporená Trnavským samosprávnym krajom z programu Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy. MAS Podhoran vyhlasuje túto súťaž na svojom zasadnutí vždy začiatkom roka a zaznamenáva medzi občanmi značný rešpekt.

Heslom tohto ročníka bolo: Zóna bez plastov – zober si tašky so sebou.

            Aktivita bola zameraná na zlepšenie životného prostredia a zveľaďovanie prostredia komunít s cieľom vyčistiť čo najväčšiu časť územia obcí od rôznych druhov odpadu. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v obci Prietrž, v osade u Rehúšov, v súkromnom Múzeu roľníctva u Pavla Reptu, nakoľko si v tomto roku pripomíname 75. výročie SNP a práve tu môžeme vidieť pamätník SNP,  kde boli ťažké boje partizánov. Pravidelne sa tu konajú tiež regionálne spomienkové slávnosti.

            Do  8. ročníka súťaže sa zapojilo 1 185 dobrovoľníkov a vyzbieralo sa 76 t odpadu. Osvedčilo sa organizovanie brigád cez spoločenské a záujmové organizácie pôsobiace v obci, ale zapájali sa aj žiaci MŠ a ZŠ, čím sa v nich odmalička rozvíja vzťah k prírode, čistote a verejnému poriadku.

            Určenie víťaza bolo skutočne náročné a preto boli v tomto roku udelené dve prvé miesta a to obciam Jablonica a Rohožník. Víťazmi sú však všetci zúčastnení, pretože dôležitý je ich záujem a snaha spojiť svoje sily, aby mohli tráviť čas v čistom , príjemnom a bezpečnom prostredí. Všetky obce získali za účasť pamiatkový predmet, diplom a dobrý pocit z vykonanej práce. Okrem toho bola každej obci pridelená vtáčia búdka a kŕmidlo. Ďalšou odmenou pre obce bola dodávka sadby na výsadbu stromčekov, kríkov, ruží alebo osiva, presne tak ako si svoje potreby zadefinovali jednotliví starostovia na pracovnom  seminári pri príležitosti vyhlásenia  výsledkov súťaže Čistý chotár 2019, s lektorkami prof. Annou Jakábovou CSc. a Ing. arch.  Soňou Švecovou.

                

Nie sú podstatné čísla a poradia, ale nadšenie a radosť zo spolupatričnosti, lásky a zodpovednosti k svojej dedine a životnému prostrediu. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže „Čistý chotár“.

  

Vyhodnotenie súťaže "Čistý chotár 2019"

 

Vysadené smaragdové tuje na cinoríne v Prietrži

 

Búdky a kŕmidlá budú v obciach umiestnené v blízkosti MŠ alebo ZŠ a zostanú v starostlivosti detí.