Rok 2011

Dňa 11. januára 2011 sa v priestoroch Obecného úradu Rohožník uskutočnilo zasadnutie Členskej schôdze MAS Podhoran.

Fotogaléria

 

V dňoch 19. a 20. januára 2011 usporiadala Európska komisia v Bruseli seminár pre nové Miestne akčné skupiny (LAG – Local Action Group) s názvom: „Leader s a Driver for Rural Europe: Workshop  for New LAGs“. Zúčastnili sa na ňom delegáti zo všetkých krajín, v ktorých sa už LEADER implementuje. Delegáciu z projektových manažérov nových MAS zo Slovenska zabezpečila  Národná sieť rozvoja vidieka v Nitre. Celkove sa na seminári zúčastnilo do 400 osôb  zo štátov Európy a to: Rakúska, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Holandska, Poľska, Portugalska,  Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Spojeného  kráľovstva Veľkej Británie - spolu  333 osôb, ďalej tu bolo 55 účastníkov Kontaktných bodov  EN RD, Európskej komisie a Európskeho dvora a médií. Cieľom seminára bolo získanie nových poznatkov  a výmena skúseností s ostatnými účastníkmi z krajín Európy, v ktorých majú s prístupom Leader bohatšie skúsenosti.

Myšlienka miestnych iniciatív - treba myslieť v európskych dimenziách.

Fotogaléria