Archív článkov

Vyhlásenie súťaže „Čistý chotár 2018“ na území MAS Podhoran

12.04.2018 12:42
Vyhlásenie   súťaže   „Čistý chotár 2018“ na území MAS Podhoran Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran, dňa 15. februára 2018 bola vyhlásená Súťaž Čistý chotár 2018  - 7. ročník, v čase od 2. apríla – 6. mája 2018. Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už...

Informácia o Rozhodnutí o schválení stratégie

12.04.2018 12:40
Informácia o Rozhodnutí o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení Štatútu miestnej akčnej skupiny – listom č. 192TT210001 z PPA zo dňa 15. 11. 2017 s maximálnou finančnou alokáciou v sume 1 129 531,31 Eur, z toho ...

Správa z Festivalu Podhoran v Kuchyni 1. júna 2017

05.08.2017 12:18
Správa z Festivalu  Podhoran v Kuchyni 1. júna 2017

Odborná exkurzia do Poľska

11.11.2016 16:12
Odborná exkurzia do Poľska Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj zorganizovala odbornú exkurziu  na územie MAS Podbiabiogórze, Turystyczna Podkowa a Piekna Ziemia Gorczaňska v dňoch 24. – 26. októbra 2016, ktorej sa zúčastnili starostka obce Prievaly,...

Pozvánka na Jablkovo-orechové hody v Jablonici dňa 26.11.2016

31.10.2016 09:02

Účasť na oslavách Slovákov v Srbsku.

11.09.2016 22:59
Účasť na oslavách Slovákov v Srbsku.

AGROKOMPLEX 2016

11.09.2016 22:57
AGROKOMPLEX 2016

Zmluva o spolupráci s Estónskou MAS

11.09.2016 22:53
 Zmluva o spolupráci s Estónskou MAS 

Pozvánka na prehliadku dychových hudieb

29.07.2016 15:11

P o z v á n k a na oslavu 210 rokov príchodu Slovákov do Padiny (Srbsko)

29.07.2016 14:30
P o z v á n k a  na oslavu 210 rokov príchodu Slovákov do Padiny (Srbsko)
Záznamy: 1 - 10 zo 158
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>