Archív článkov

oznámenie o zmene harmonogramu výziev na rok 2020

25.05.2020 15:16
Oznamujem zmenu harmonogramu výziev z Prohgamu rozvoja vidieka na rok 2020, kde došlo k zmene plánovaného vyhlásenia výziev pre podopatrenia 7.5_VRR na mesiac jún a na podopatrenie 7.4_VRR taktiež na mesiac jún. Harmonogram výziev na rok 2020 - úprava.pdf  

Výhlásenie Výzvy na opatrenie 4.1

15.05.2020 11:18
Oznamujem, že dnešným dňom Občiasnke združenie MAS Podhoran vyhlasuje uzatvorenú Výzvu na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oaptrení 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Porávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej...

Usmernenie PPA k situácii COVID 19

15.05.2020 09:38
V súvislosti so vzniknutou situáciou výskytu ochrenia Covid 19 dávame do pozornosti Usmernenie PPA.   usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx

Upozornenie

01.04.2020 12:48
Dňa 01.04.2020 boli aktualizované prílohy č. 13b (jednoduche účtovníctvo, mikroúčtovníctvo, podvojné účtovníctvo) vo výzve MAS_025_4.2/ 9_MRR a MAS_025_4.2/10_VRR Ide o formálnu zmenu tlačiva.

Pozor zmena !!!

30.03.2020 14:51
Na základe vyjadrenia Oddelenie riadenia IT zdrojov VS  / Odbor riadenia IT projektov, z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Generálna prokurtúra SR nepovažuje MAS za orgán verejnej moci nebol nám priradený súhlas na overenie výpisu z registra trestov. Preto Vás...

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre opatrenie 7.4.

27.02.2020 15:11
 Dňa 26.2.2020 MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou   Výzva MAS_025/ 7.4/11_MRR Podpora na investície...

Harmonogram výziev na rok 2020

30.01.2020 09:19
Mas Podhoran oznamuje, že dňa 30.1.2020 bol na PPA zaslaný harmonogram výziev na rok 2020 pre oblasť Program rozvoja vidieka, podopatrenia 4.1, 7.4 a 7.5. podľa tabuľky. harmonogram výziev PRV 2020.pdf  

oznam

27.01.2020 09:13
Dňa 28.1.2020 bude kancelária MAS Podrhoran v Plaveckom Petre zatvorená z dôvodu účasti na školení v Modre na tému „POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV  V RÁMCI PRV SR 2014 - 2020“

Uzatvorenie výziev - oznámenie

21.01.2020 08:16
  V mesiaci október 2019 MAS Podhoran vyhlásila štyri výzvy pre IROP podopatrenie 5.1.2 Zvýšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojvými centrami a ich zázemím 1. B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 32. B2 Zvyšovani ebezpečnosti a dostupnosti...

Zmena štatutárnych orgánov

30.12.2019 18:32
Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o zmene štatutárnych orgánov - predsedu a podpredsedu združenia MAS Podhoran.  Za predsedu bol uznesením č. 1 zvolený pán Robert Bujna, starosta obce kuchyňa.  Za podpredsedu bol uznesením č. 2...
Záznamy: 1 - 10 zo 192
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>