Archív článkov

Oznámenie o zmene termínu uzatvorenia Výzvy

22.09.2020 20:55
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 22.09.2020 je zmenený dátum uzatvorenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 , kód výzvy MAS_025/7.5/16_VRR. Termin uzatvorenia sa posúva do 30.11.2020. Výzva spolu s prílohami TU

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

21.09.2020 15:01
OZ/MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram výziev na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne :   tabuľka tu :

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

10.09.2020 13:54
OZ / MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram plánovaných výzie na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne: tabuľka tu

Zmena termínu uzatvorenia výzvy MAS_025/4.1/15_VRR

17.08.2020 11:49
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 20.8.2020 je zmenený dátum uzatovrenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 MAS_025/4.1/15_VRR. Termin uzatvorenia sa posúva do 30.10.2020. Výzva spolu s prílohami TU

Oznámenie o vyhlásení Výzvy na predkladanie žiadostí

10.07.2020 11:22
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020   Výzva...

Ukončenie 3.kola Výzvy

08.07.2020 12:00
Miestna akčná skupina Občiankse združenie Podhroan oznamuje, že dňa 30.6.2020 bolo uzatvorené 3.kolo pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR a IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR  pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti...

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí

08.07.2020 09:04
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020   Výzva...

oznámenie o zmene harmonogramu výziev na rok 2020

25.05.2020 15:16
Oznamujem zmenu harmonogramu výziev z Prohgamu rozvoja vidieka na rok 2020, kde došlo k zmene plánovaného vyhlásenia výziev pre podopatrenia 7.5_VRR na mesiac jún a na podopatrenie 7.4_VRR taktiež na mesiac jún. Harmonogram výziev na rok 2020 - úprava.pdf  

Výhlásenie Výzvy na opatrenie 4.1

15.05.2020 11:18
Oznamujem, že dnešným dňom Občiasnke združenie MAS Podhoran vyhlasuje uzatvorenú Výzvu na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oaptrení 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Porávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej...

Usmernenie PPA k situácii COVID 19

15.05.2020 09:38
V súvislosti so vzniknutou situáciou výskytu ochrenia Covid 19 dávame do pozornosti Usmernenie PPA.   usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx
Záznamy: 1 - 10 zo 199
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>