Zverejenenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 23.10.2021

25.10.2021 11:56

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR v znení 

AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 23.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 25.10.2021

 

Výzva na stiahnutie

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR aktualizácia BSZ.docx
Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR aktualizácia SZ.docx

 

 

Prílohy výzvy na stiahnutie

Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001_MRR finálny návrh.rar

 
 
https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/irop-clld-q425-511-001-mrr/