AKTUALIZÁCIA č.1 výzvy MAS_025/7.4/25_VRR - predĺženie výzvy do 30.11.2021

25.10.2021 14:31

Občianske združenie MAS Podhoran 

oznamuje

aktualizáciu č. 1 pre Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z

 Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj).

 

AKTUALIZÁCIA č.1  - predĺženie výzvy  MAS_025/7.4/25_VRR do 30.11.2021

 

Vyhlásená: 30.7.2021

Uzávierka: 30.11.2021

 

Výzva na stiahnutie

Výzva MAS - CLLD - MAS_0257.425_VRR_predlzena do 30.11.2021.pdf

Prílohy na stiahnutie

MAS_025_7.4_25_VRR_prílohy_predlzena do 30.11.2021.zip
 Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/mas-025-7-4-25-vrr/