Indikatívny harmonogram IROP na rok 2022

02.02.2022 16:53

MAS Podhoran informuje žiadateľov o indikatívnom harmonogramu IROP na rok 2022, pre Špecifický cieľ 512, akticvita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

indikat._harm.vyziev– rok 2022.pdf