Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.2.2022

01.02.2022 11:37

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.2.2022

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie 

pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.2.2022