Zverejenenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 23.10.2021

25.10.2021 11:58

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR v znení 

AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 23.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 25.10.2021

 

Výzva na stiahnutie

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR aktualizácia BSZ.docx
Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR aktualizácia SZ.docx 

Prílohy výzvy na stiahnutie

Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002_VRR finálny návrh.rarhttps://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/irop-clld-q425-511-002-vrr/