OSTROVČEK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY V PLAVECKOM PETRE

14.01.2022 14:17

OSTROVČEK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY V PLAVECKOM PETRE je prvým zrealizovaným projektom MAS PODHORAN v tomto programovom období.

Financovaný je z Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde obec reagovala na vyhlásenú výzvu

IROP-CLLD-Q425-512-003 – aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel a podala si cez našu MAS-ku žiadosť.

Výška schváleného príspevku je 30 000€ a celkový rozpočet projektu bol vo výške 49 174,46€.

Projekt bol realizovaný v priebehu mesiacov 08-09/2021.Práce na ostrovčeku spočívali v rozobraní pôvodnej dlažby - betónových kociek a podkladových vrstiev. Pokračovalo sa montážou dočasného dopravného značenia, čistením podkladových vrstiev, rozrezaním asfaltu, vytrhaním vrstiev a odvozom na skládku. Za priaznivého počasia boli osadené cestné obrubníky a zámková dlažba. Nasledovala samostatná montáž drevenej konštrukcie, latovanie, osadenie polykarbonátového lexanu a lavičky. Vysadil sa trávnik, cibuľoviny a kvety, ktoré sa obsypali mulčovacou kôrou. Bol osadený odpadkový kôš na triedenie odpadu, ktorý obec Plavecký Peter financovala zo svojich zdrojov. Projekt bol realizovaný v súlade s podanou žiadosťou. Po realizácií AZ bol dopyt zo strany cestujúcich, že by bolo vhodné neskôr pridať ďalšie 2 lavičky, ktoré bude financovať obec. Z dôvodu bezpečnosti vtáctva boli na lexan nalepené makety dravcov. Po realizácií je ostrovček autobusovej zastávky bude naďalej využívaný ako verejný priestor s dominantným prvkom - objekt autobusovej zastávky. Zelená plocha bola rozdelená na trvalkový záhon vysadený domorodými krovami a trvalkami v mulčovacej kôre a dve trávnaté plochy tvorené lúčnou zmesou, aby to malo prirodzenejší charakter. Projektom sa vyriešili bezpečnostné a ochranné prvky podľa súčasných noriem s ohľadom na lokalitu, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.Viac tu: https://www.podhoran.sk/priklady-dobrej-praxe-2014-2023/irop/