MAS Podhoran oznamuje, že odo dňa 1.3.2022 nastáva zmena sídla kancelárie.

Od 1.7.2023 kancelária sídli na adrese SOLOŠNICA č. 487 - budova Pálenice.

! Sídlo a korenšpondenčná OZ/MAS zostáva stále rovnaká ( Plavecký Peter č.131) !

Novinky

11.07.2024 13:53
Miestna akčná skupina  Podhoran  vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV   7.4....
04.07.2024 13:56
MAS Podhoran oznamuje  zverejnenie aktualizácie č. 1 Harmonogramu výziev na rok 2024 PRV 
26.06.2024 12:03
V rámci animačnej aktivity sa exkurzia zameraná na výmenu skúsenosti medzi Občianskym združením Podhoran a MAS Podunajsko o.z. uskutočnila 18.06.2024 tentokrát na našom území – územie OZ Podhoran. Účastníci absolvovali exkurziu po niektorých zrealizovaných projektoch financovaných...
14.06.2024 15:41
Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV   7.4. PODPORA NA...
22.05.2024 10:38
Naša MASka srdečne prijala pozvanie na návštevu a exkurziu po území MAS Podunajsko a v utorok 14.5.2024 sme sa spoločne s našimi členmi k nim vydali nabrať inšpiráciu. Videli sme niekoľko zrealizovaných projektov financovaných z programov PRV aj IROP, prebrali sme...
15.05.2024 11:49
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás už po štrnástykrát pozýva zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS).  Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy,...
22.04.2024 16:15
MAS_025/4.2/33_VRR Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie...
22.04.2024 16:14
MAS_025/7.2/32_MRR Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie...
19.12.2023 10:12
Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV   7.4. PODPORA NA...
14.12.2023 13:00
OZNAM O ZRUŠENÍ / PREDČASNOM UZAVRETÍ VÝZVY! MAS OZ Podhoran oznamuje, že dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzvach a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023 budú dňa 31.12.2023 uzavreté naspedovné výzvy:  1) IROP-CLLD-Q425-511-001 -...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI


 

Novinky

30.11.2011 14:35
Vážení návštevníci našej webovej stránky práve sme uverejnili nové PodhoraNoviny 3/2011 , ktoré si môžete stiahnuť tu.
02.11.2011 13:08
  MAS – miestna akčná skupina má v Poľsku  názov lokálna grupa delania – teda v skratke LGD. Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovala v dňoch 20. - 23. októbra 2011 odbornú exkurziu do Poľska pre všetky MAS zo Slovenska s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu,...
02.11.2011 11:42
    Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že na prílohách k žiadostiam o platbu doručených na PPA od 2. septembra 2011 sa bude...
17.10.2011 14:49
  Zmluvy z výzvy 01/PRV/MAS-39 boli už podpísané. Z 9 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorý boli odporučný výberovou komisiou MAS Podhoran boli podpísané zmluvy so 7 obcami. 2 žiadatelia na vlastnú žiadosť zo schvaľovacieho procesu odstúpili.     Zmluvy boli...
30.08.2011 14:50
Agrokomplex 2011 Tak ako každoročne, aj v tomto roku sa konala v dňoch 18. – 21. augusta  výstava Agrokomplex v Nitre. Pavilón M1 patril regiónom, teda a miestnym akčným skupinám. Naša MAS  Podhoran sa tam prezentovala  výrobkami pivovaru „Sandorf „ - dobrým...
30.08.2011 13:55
V dňoch 13. a 14. Augusta 2011 sa konal v Rohožníku Prvý festival Podhoranu. Tento bol usporiadaný v spolupráci s Obecným  úradom Rohožník.  Program festivalu bol bohatý  a mohol si prísť na svoje každý jeho návštevník, aj napriek tomu, že sa...
27.07.2011 16:28
Miestna akčná skupina Podhoran v spolupráci s obecným úradom Rohožník a ďaľšími partnermi Vás srdečne pozýva na Rohožnícke obecné slávnosti a Festival MAS Podhoran, ktoré sa budú konať v dňoch 13. - 14. augusta 2011 v Rohožníku. Program.
21.07.2011 07:30
Predpokladané oblasti regionálneho školstva, v ktorých sa budú poskytovať dotácie v roku 2012 a 2013 V roku 2012 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:   Oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z.   Objem finančných...
19.07.2011 13:49
K 15. 7. 2011 bol aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie.    
13.07.2011 09:47
Informačné noviny MAS Podhoran č. 2/2011 o našich aktivitách si môžete prezrieť TU.    
<< 23 | 24 | 25 | 26 | 27 >>