Možnosť čerpania z EKOFONDU pre obce a mestá - 2 výzvy

23.01.2012 12:44

Dávame obciam do pozornosti výzvy z EkoFondu (neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) pre obce a mestá. 

Aktuálne sú zverejnené 2 výzvy - 02/2011 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a 03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel (PTČ).

Bližšie informácie k jednotlivým výzvam nájdete na stránke www.ekofond.sk v sekcii aktuálne výzvy.