aktualizácia č. 1 Harmonogramu výziev na rok 2024 PRV

04.07.2024 13:56

MAS Podhoran oznamuje

 zverejnenie aktualizácie č. 1

Harmonogramu výziev na rok 2024 PRV