EXKURZIA MAS PODHORAN

26.06.2024 12:03

V rámci animačnej aktivity sa exkurzia zameraná na výmenu skúsenosti medzi Občianskym združením Podhoran a MAS Podunajsko o.z. uskutočnila 18.06.2024 tentokrát na našom území – územie OZ Podhoran.

Účastníci absolvovali exkurziu po niektorých zrealizovaných projektoch financovaných z programov PRV a IROP.

Našu exkurziu sme začali v obci Prietrž v Kultúrnom dome, kde prebehla rekonštrukcia kuchyne z projektu PRV. Potom nasledovala krátka prechádzka na Husitské hradby.

Navštívili sme obec Jablonica, kde bol vďaka  PRV realizovaný projekt Náučného chodníka pri kostole sv. Štefana kráľa.

 V obci Prievaly nasledovala prehliadka farmy – projekt PRV – kde nakupovali stroje do živočíšnej výroby.

Cez IROP boli zrealizované  navštívené projekty: V obci Jablonica - Prístrešky pre bicykli, v obci  Plavecký Peter – Ostrovček autobusovej zastávky, v obci Sološnica Rekonštrukciu lávky a Stojisko na bicykle a kolobežky.

Našu exkurziu sme ukončili v obci Rohožník. Tam sme mohli vidieť ako cez Projekt PRV rozšírili múzeum Rohožník. Na exkurzií sa zúčastnili členovia MAS Podunajsko o.z. ako aj členovia Občianskeho združenia Podhoran.

Program bol ukončený prezentáciou o implementácií CLLD – úspechy, problémy a ich riešenie.

Za všetkých zúčastnených členov veľmi pekne ďakujeme za prijatie pozvania a návštevu nášho územia