Ako fungujú MAS v Poľsku?

02.11.2011 13:08

 

MAS – miestna akčná skupina má v Poľsku  názov lokálna grupa delania – teda v skratke LGD. Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovala v dňoch 20. - 23. októbra 2011 odbornú exkurziu do Poľska pre všetky MAS zo Slovenska s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu, implementáciu prístupu Leader a medzinárodnú spoluprácu.

Účastníci sa počas 4 dní mohli oboznámiť s prácou viacerých LGD ako napr. MAS Gorce - Pieniny, MAS Dolina Karpia, MAS Dunajec - Biala, MAS Stowrzyszenie Rozwoju Spisza i Okolic, Pohalaňska LGD, Stowarzyszenie Bialych Górali i Lachów Sadeckich, MAS Wokól Lysej Góry, MAS Zielony Pierscieň Tarnowa, MAS Beskid Gorlicki. Taktiež bolo stretnutie s pracovníkmi regionálneho sekretariátu poľskej Národnej siete rozvoja vidieka Swietokrzyskeho vojvodstva v Kielcach.

Keďže Poľsko implementuje projekty Leader už dlhšie, teda aj v prechádzajúcom programovom období, je to už vidieť aj na rozvoji ich vidieka a exkurzia priniesla účastníkom veľa podnetných nápadov.

Z odbornej exkurzie okrem ukážok investícií, ktoré si jednotlivé LGD vybudovali z prostriedkov Leader, na nás zanechala  dobrý dojem aj srdečnosť našich hostiteľov, ich ľudský rozmer, ochota ukázať a odovzdať svoje skúsenosti a záujem o spoluprácu.

 

Fotogaléria: Ako fungujú MAS v Poľsku?

Táto fotogaléria je prázdna.