Stretnutie s partnermi spoza hraníc v Plaveckom Podhradí

11.04.2012 12:00

  dňa 30. marca 2012 sa stretli v zasadačke firmy Agropartner v Plaveckom Podhradí dve partnerské MAS – ky. Stretnutie zástupcov MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a MAS Podhoran  bolo zamerané na prenos informácií a skúseností, ktoré prináša implementácia prístupu LEADER na území trnavského kraja a juhomoravského kraja. Účelom boli prezentácie ich doterajšej činnosti a inšpirácie do budúceho obdobia. Stretnutie vytvorilo platformu pre vyjadrenie názorov jednotlivých účastníkov zo slovenskej a českej strany. O rozvoji agroturistiky a vidieckej turistiky a jej prínose pre región informoval Ing. Vladimír Chovan, skúsenosti s rozvojom regiónu z pohľadu legislatívy a porovnanie spoločných právnych postupov uviedol štatutárny zástupca MAS Podhoran Mgr. Peter Švaral. S bohatými skúsenosťami z praxe v českej republike oboznámila prítomných manažérka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu pani Anna Čarková. 

 

(Podujatie bolo zorganizované a financované pod hlavičkou RP NSRV pre Bratislavský a Trnavský kraj)

Prezentácia Ing. Vladimíra Chovana

Zástupcovia našich MAS-iek

Zástupcovia našich MAS-iek

Manažérka MAS Podhoran - Ing. Kvetoslava Jablonická

Prezentácia pracovníkov MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Manažérka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - pani Anna Čarková

 

 

 

Prezentácia predsedu MAS Podhoran  Mgr. Petra Švarala