MAS Podhoran oznamuje, že odo dňa 1.3.2022 nastáva zmena sídla kancelárie.

Od 1.7.2023 kancelária sídli na adrese SOLOŠNICA č. 487 - budova Pálenice.

! Sídlo a korenšpondenčná OZ/MAS zostáva stále rovnaká ( Plavecký Peter č.131) !

Novinky

11.07.2024 13:53
Miestna akčná skupina  Podhoran  vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV   7.4....
04.07.2024 13:56
MAS Podhoran oznamuje  zverejnenie aktualizácie č. 1 Harmonogramu výziev na rok 2024 PRV 
26.06.2024 12:03
V rámci animačnej aktivity sa exkurzia zameraná na výmenu skúsenosti medzi Občianskym združením Podhoran a MAS Podunajsko o.z. uskutočnila 18.06.2024 tentokrát na našom území – územie OZ Podhoran. Účastníci absolvovali exkurziu po niektorých zrealizovaných projektoch financovaných...
14.06.2024 15:41
Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV   7.4. PODPORA NA...
22.05.2024 10:38
Naša MASka srdečne prijala pozvanie na návštevu a exkurziu po území MAS Podunajsko a v utorok 14.5.2024 sme sa spoločne s našimi členmi k nim vydali nabrať inšpiráciu. Videli sme niekoľko zrealizovaných projektov financovaných z programov PRV aj IROP, prebrali sme...
15.05.2024 11:49
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás už po štrnástykrát pozýva zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS).  Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy,...
22.04.2024 16:15
MAS_025/4.2/33_VRR Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie...
22.04.2024 16:14
MAS_025/7.2/32_MRR Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie...
19.12.2023 10:12
Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV   7.4. PODPORA NA...
14.12.2023 13:00
OZNAM O ZRUŠENÍ / PREDČASNOM UZAVRETÍ VÝZVY! MAS OZ Podhoran oznamuje, že dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzvach a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023 budú dňa 31.12.2023 uzavreté naspedovné výzvy:  1) IROP-CLLD-Q425-511-001 -...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI


 

Novinky

11.05.2012 08:00
  Najkrajšia fotografia z územia MAS - 2. ročník Pozývame všetkých amatérskych  ako aj profesionálnych fotografov z územia MAS Podhoran, zapojiť sa do druhého ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Naše územie v obrazovej...
06.05.2012 10:52
Po víkende máme za sebou prvý ročník ZÁHORÁCKEHO PIVNÉHO FESTIVALU. Obec Prievaly zažila neobvyklý počet návštevníkov, ktorý sem prišli za  dobrým pivom a kultúrou.
03.05.2012 10:06
V dňoch 27. – 28. 4. 2012 sa konalo stretnutie „LEADROV“ (ľudí pracujúcich s programom LEADER)  zo všetkých 27 členských krajín EÚ. Stretnutie sa uskutočnilo v Bruseli v časti Gare du Midi / Zuidstation.  Cieľom tohto stretnutia bola vzájomná výmena skúseností...
01.05.2012 09:30
V dňoch 20.- 22. apríla 2012 sa konal medzinárodný veľtrh v  Poľskom meste Kielce. Spolu s ostatnými MAS – kami zo Slovenska,  ktoré prezentovali kultúru, umenie a krásy Slovenska, sme tam poslali aj zástupcu za našu MAS Podhoran. Bola ňou pani Lucia Nižnanská,...
01.05.2012 09:20
OZ Petrus v Prietrži Vás všetkých srdečne pozýva na 2. ročník akcie Výlet do rozprávkového lesa tento rok v termíne 12. 5. 2012 na Podhorí.
11.04.2012 12:00
  dňa 30. marca 2012 sa stretli v zasadačke firmy Agropartner v Plaveckom Podhradí dve partnerské MAS – ky. Stretnutie zástupcov MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a MAS Podhoran  bolo zamerané na prenos informácií a skúseností, ktoré prináša implementácia...
05.04.2012 08:00
Obrázky vidieckej Európy Zapojte sa! Radi by sme Vám oznámili, že Európska sieť rozvoja vidieka spustila zaujímavú fotografická súťaž zameranú na miestne akčné skupiny v rámci celej EÚ. Aby bola úspešná, počítame s vašou podporou! „Obrázky vidieckej Európy“ sa orientujú na podporu...
13.02.2012 00:00
   Naša MAS sa 31. januára zúčastnila workshopu zameraného na výmenu skúseností s implementáciou prístupu LEADER v podmienkach trnavského kraja a jeho ďalšie smerovanie. Workshop sa uskutočnil v Poľovníckom salóniku Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach za...
23.01.2012 12:44
Dávame obciam do pozornosti výzvy z EkoFondu (neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) pre obce a mestá.  Aktuálne sú zverejnené 2 výzvy - 02/2011 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a 03/2011 Podpora inštalácie...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>