"Stretnutie krojovaných skupín okresu Senica" / 13. ročník v Jablonici

20.05.2012 08:00